Ventilasjonsrens

Spesialister på ventilasjonsrens siden 1999

Inneklima

Ren luft er sunn fornuft

Service og vedlikehold av ventilasjonsanlegg
Regelmessig service og riktig vedlikehold av ventilasjonsanlegg bidrar til å sikre best mulig drift, opprettholder et godt inneklima og reduserer driftskostnader over tid.

 

Et gjengrodd eller forurenset ventilasjonsanlegg kan føre til dårlig utskifting av inneluft, og kan medvirke til et dårligere innemiljø samt utgjøre en fare for brannspredning hvis det oppstår brann i nærheten av kanaler eller ventiler. Ved å rengjøre ventilasjonskanalene, forbedres luften og inneklimaet og risikoen for brann i kanalene reduseres.

 

Når vi renser ventilasjonsanlegget ditt, blir anlegget satt i undertrykk før oppstart og deretter børstet med roterende børster eller høytrykkluft. Ved å gjøre dette, blir støvet samlet i E7-filteret i undertrykksviften og vi unngår tilgrising av lokalene der vi utfører rensingen.

 

Drift og serviceavtale
Vi tilbyr jevnlig service og vedlikehold av ventilasjonssystemer på de fleste anlegg.

 

En serviceavtale med Miljøteknikk AS gir trygghet og forutsigbarhet. Vi er en profesjonell partner med bred erfaring innen ventilasjon.

 

Med regelmessig tilsyn, forebyggende vedlikehold og tiltak sikres og opprettholdes et best mulig anlegg gjennom hele dens livsløp. Risikoen for uforutsette hendelser minskes.

 

Vi tilbyr forhånds definerte serviceavtaler eller behovstilpasset tjenester etter kundens behov og ønsker. Vi påtar oss serviceoppdrag i Vestfold, Oslo og Viken.

Kontakt oss på e-post eller ring 32 98 64 40 dersom du ønsker mer informasjon om våre tjenester.

Har du spørsmål rundt ventilasjonsrens?

Kontakt oss på telefon, e-post eller via vårt kontaktskjema, så hjelper vi deg.

Kontakt oss