Ventilasjonsrens

Spesialister på ventilasjonsrens siden 1999

Inneklima

Ren luft er sunn fornuft

Et gjengrodd eller forurenset ventilasjonsanlegg kan føre til dårlig utskifting av inneluft, og kan medvirke til et dårligere innemiljø samt utgjøre en fare for brannspredning hvis det oppstår brann i nærheten av kanaler eller ventiler. Ved å rengjøre ventilasjonskanalene, forbedres luften og inneklimaet og risikoen for brann i kanalene reduseres.

Slik gjør vi det

Når vi renser ventilasjonsanlegget ditt, blir anlegget satt i undertrykk før oppstart og deretter børstet med roterende børster eller høytrykkluft. Ved å gjøre dette, blir støvet samlet i E7-filteret i undertrykksviften og vi unngår tilgrising av lokalene der vi utfører rensingen.

Har du spørsmål rundt ventilasjonsrens?

Kontakt oss på telefon, e-post eller via vårt kontaktskjema, så hjelper vi deg.

Kontakt oss