Prosjektering

 

Planlegging, prosjektering og materialberegning

Miljøteknikk AS sin prosjekteringsavdeling består av 2 dyktige medarbeidere som sikrer at prosjektering utføres i hht forskriftskrav.

 

God planlegging er en forutsetning for god luftkvalitet innendørs. Miljøteknikk har tverrfaglig erfaring og høy kompetanse som legges til grunn ved dimensjonering, valg av føringsveier, lyddemping, ventiler, isolering osv.

 

Prosjekteringstjeneste steg for steg: 

Bestilling

Som oppdragsgiver fyller du inn nødvendige opplysninger om prosjektet i vårt skjema. Ved å fylle inn skjemaet så detaljert som mulig med nødvendige opplysninger, får du prosjektet ditt raskere i retur for sjekk.

 

Skjema for bestilling av prosjekteringstjenester

 

Videre trenger vi følgende for å kunne prosjektere

Akseptert tilbud
* Brannrapport
* .dwg filer plantegninger
* Funksjonsbeskrivelse
* .dwg filer bjelkelagstegniner
* Fasaderetning (himmelretning)
* Snitt
 
Aggregatvalg
Det er ikke nødvendigvis størrelsen på boligen som avgjør hvilket aggregat som velges, men bruken av rommene. Men jo større bolig jo større aggregat må til.

 

Prosjektering

Miljøteknikk AS benytter magiCAD på autoCAD som prosjekteringsprogram.

Dette betyr at tegningene enkelt kan benyttes i BIM/IFC modeller.

Kanalanlegget tilpasses nøyaktig i forhold til bygget og andre tekniske installasjoner.

Programmet gir et nøyaktig mengdeuttak.

Montasjetegningene blir utført i 2D og perspektiv, i farger. Montasjearbeidet blir derved enklere og sikrere.


I prosjekteringen dimensjonerer vi kanaler, ventiler og øvrige komponenter ihht. trykktap/lufthastigheter og lyd. I tillegg til dette viser tegningen hvordan ventiler bør innreguleres, men vi anbefaler at man bruker fagmann til å innregulerer ventilasjonsanlegget.

 

 

Materialuttak

Etter aggregatvalg og prosjektering, kvalitetssikres materialuttaket før det importeres som ordrelinjer/tilbudslinjer.

 

Dokumentasjon

Tegninger og dokumentasjon sendes kunden.

Miljøteknikk AS leverer følgende dokumentasjon:

Plantegning per etasje
3D-tegninger
IFC fil
Dokumantasjon av ventilasjonsdata.
FDV- dokumentasjon

 

Ren luft er sunn fornuft