Asbestsanering

Vi hjelper deg med kartlegging, prøvetaking og sanering av asbest

Hva er asbest?

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som blant annet kan være kreftfremkallende. Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Miljøteknikk har tillatelse til å drive med denne typen oppdrag, og har god erfaring innen innvendig og utvendig asbestsanering.

Behandling av asbest

Bruk av asbest ble forbudt i 1980, og vi finner derfor oftest asbest i bygg som er eldre enn dette. Det finnes flere typer asbest, som ble brukt til ulike behov. Eternitt ble ofte brukt til utendørs takplater og veggplater, mens intenternit og asbestolux ble brukt til vegg- og takplater inne. Asbest ble også brukt til rørisolasjon i bend og endeavslutninger, og vi finner også ofte asbest brukt i gulvbelegg, avrettingsmasser, fugemasser ol.

Vi utfører sanering ved hjelp av sikre metoder og benytter oss av undertrykksmålere, luftrensere, undertrykksvifter og tilpassede støvsugere.

Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn ved reparasjon og riving.

Trenger du hjelp til å fjerne asbest i boligen din?

Ta kontakt med oss i Miljøteknikk for et uforpliktende tilbud.

Kontakt oss