Inneklima

Vi kartlegger og utbedrer eventuelle skader knyttet til inneklimaproblematikk.

Kontakt oss

Bedre inneklima = forbedret helse

Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Også mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli mer eller mindre syke av å oppholde seg i et dårlig inneklima. Vi hos Miljøteknikk har jobbet med inneklimaproblematikk i en årrekke, og kartlegger og utbedrer eventuelle skader dette kan medføre. Vi har utstyr for prøvetaking av muggsopp, inneklimalogginger, VOC-målinger, støv- og partikkelmålinger, måling av asbest i inneluften samt lyd og lys.

De viktigste faktorene som påvirker inneluften er

  • Passiv røyking

  • Fukt og muggsopp

  • Støv/partikler/renhold

  • Luftskifte/ventilasjon

  • Temperatur

  • Avgassinger fra materialer

Visste du at …

Det er godt dokumentert at opphold i boliger med fukt- og muggsoppskader gir økt risiko for helseplager. Mange studier viser at fukt- og muggsoppskader i innemiljøet gir økt risiko for:

Flere og verre luftveisinfeksjoner.

Forverring av eksisterende astma.

Hoste og piping i brystet.

Bekjemp fukten

Fukt er et stort problem i flere innemiljøer, og dette kan ha stor innvirkning på de som oppholder seg her. Bak helseproblemene som er knyttet til fukt i innemiljø vet vi at fukt blant annet kan medføre eksponering for:

  • Allergener: Husstøvmidd, sporer fra muggsopp samt bakterier og insektrester.

  • MVOC: Irriterende og illeluktende damp og gasser som er produsert av mikrobiologisk aktivitet.

  • Annen avgassing: Som økt kjemisk avspaltning fra ulike byggematerialer.

  • Soppsporer.

En ny støvsuger kan forbedre inneklimaet.

Les mer om vårt tilbud innen sentralstøvsugere.

Sentralstøvsuger