Asbestsanering

Miljøteknikk AS driver med kartlegging /prøvetaking og sanering av asbest og har tillatelse fra Arbeidstilsynet til å drive med denne typen oppdrag. Miljøteknikk AS har erfaring fra innvendig og utvendig asbestsanering og er godkjent for alle typer asbestsanering.

Hva er asbest?

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som blant annet kan være kreftfremkallende.
Ettersom bruk av asbest har vært forbudt siden 1980 er det lite sannsynlig at det finnes asbest i nyere bygg.

Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet.

Eternitt ble ofte brukt til takplater og veggplater ute. Internit – Asbestolux ble ofte brukt til vegg og takplater inne Ellers ble asbest ofte brukt til rørisolasjon i bend og endeavslutninger. Vi finner også ofte asbest brukt i gulvbelegg – Avrettingsmasser – fugemasser ol.
Vi utfører saneringen ved hjelp av sikkre metoder og benytter oss av undertrykksmålere, luftrensere, undertrykksvifter og tilpassede støvsugere..
Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn ved reparasjon og riving.