Rensing av ventilasjon

Miljøteknikk AS har drevet med ventilasjonsrens siden 1999 og har gode referanser på dette fagfeltet.

Et gjengrodd eller forurenset ventilasjonsanlegg kan føre til for dårlig utskifting av inneluft og kan medvirke til et dårligere innemiljø. Rengjorte ventilasjonskanaler reduserer også risikoen for brann i kanalene.

Ved rensing av ventilasjonsanlegg blir anlegget satt i undertrykk før oppstart og deretter børstet med roterende børster eller høytrykk luft, og støvet blir da samlet i undertrykksviften som har EU 7 filter der støvet havner. Dette betyr at det ikke vil bli noe tilgrising av lokalene der vi utfører rensingen. Gjengrodde ventilasjonskanaler utgjør også en fare for brannspredning om det skulle blir brann i nærheten av kanaler/ventiler.

IMG_2326

Ren luft er sunn fornuft!

IMG_2327