Radon

Vi kartlegger og gjør eventuelle tiltak i forbindelse med radon i boliger og bygninger

Inneklima

Hva er radon?

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa.

Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn, og radon dannes ved at uran henfaller, og danner nye radioaktive stoffer. Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Dette fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav, og helsefare oppstår først når gassen siver inn og oppkonsentreres i vårt innemiljø.

Kilder til radon

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen. Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende frigjøres radon til inneluften. Bruk av stein som byggemateriale kan bidra til radon i inneluft, men i Norge er dette sjelden en viktig kilde. Tilkjørte masser, pukk og grus i byggegrunnen kan likevel bidra til problemer med radon i områder som ellers er lite utsatt.

Visste du at …

Det finnes tre hovedtiltak som reduserer radon i inneluft. Ofte benyttes det en kombinasjon av flere typer for å løse et radonproblem:

 Ventilasjon
Tetting mot grunnen
Trykkredusering/ventilering av grunnen.

Slik måler du radonkonsentrasjonen i ditt hjem

Mål radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober til midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer, måler du i minst ett oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles.

Du trenger ikke ha et firma til å plassere ut måleutstyret hos deg, dette gjør du selv.

Følg veiledningen som skal følge med måleutstyret.

  • Tiltaksgrense på 100 Bq/m3.

  • Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen.

  • Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3.

Slik gjør vi det

Når vi renser ventilasjonsanlegget ditt, blir anlegget satt i undertrykk før oppstart og deretter børstet med roterende børster eller høytrykkluft. Ved å gjøre dette, blir støvet samlet i E7-filteret i undertrykksviften og vi unngår tilgrising av lokalene der vi utfører rensingen.

Fikk du ikke svar på det du lurte på?

Kontakt oss, så svare vi på spørsmålene dine

Kontakt oss