Inneklima

Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet.

Det er godt dokumentert at dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet. Også mennesker uten kjente allergier eller overfølsomhet kan bli mer eller mindre syke av å oppholde seg i et dårlig inneklima.

Miljøteknikk AS har jobbet med Inneklimaproblematikk i en årrekke der vi blant annet prøvetar/kartlegger og utbedrer eventuelle skader. Miljøteknikk har utstyr for prøvetaking av muggsopp – inneklimalogginger – VOC målinger – Støvmålinger/partikkler- Asbest i inneluft – lyd og lys.

Dette er noen av de viktigste faktorene som påvirker inneluften:

 •  Passiv røyking
 •  Fukt og muggsopp
 •  Støv/Partikler/Renhold
 •  Luftskifte/ventilasjon
 •  Temperatur
 •  Avgassinger fra materialer

Det er også godt dokumentert at opphold i boliger med fukt- og muggsoppskader gir økt risiko for helseplager. Mange studier viser at fukt- og muggsoppskader i innemiljøet gir økt risiko for:

 • Flere og verre luftveisinfeksjoner
 • Forverring av eksisterende astma
 • Hoste, piping i brystet

Bak de helseproblemene som er knyttet til fukt i innemiljø vet vi at fukt blant annet kan medføre eksponering for:

 • Allergener: husstøvmidd, sporer fra muggsopp og bakterier, insektrester
 • Soppsporer
 • MVOC : irriterende og illeluktende damper og gasser produsert av mikrobiologisk aktivitet.
 • Mykotoksiner: giftsoffer produsert av sopp – vanligvis mugg.
 • Annen avgassing: økt kjemisk avspaltning fra ulike byggematerialer

Astma og Allergiforbundet anbefaler følgende normer:

Anbefalt norm for fukt: Fukt og råteskader skal ikke forekomme. Anbefalt norm for muggsopp: Synlig mugg og mugglukt bør ikke forekomme.

Råd for et bedre inneklima:

Sørg for god ventilasjon i bygget.
Fukt- og muggsoppskader skal utbedres så raskt som mulig.
Støv og Partikler
Godt Renhold