REN LUFT ER SUNN FORNUFT!

REN LUFT ER SUNN FORNUFT!

GODT ELLER DÅRLIG INNEKLIMA – HVA ER DET?

Et inneklima som bidrar til sykdom, helseplager, nedsatt eller hemmet funksjon og/eller dårlig trivsel for en eller flere brukere av det, er et dårlig inneklima.

Det viser seg at dårlig inneklima kan føre til og forverre sykdommer, helseplager og nedsatt funksjon (hukommelse, konsentrasjonsevne, læring m.m.) uten at dette kan knyttes til en bestemt side av inneklimaet.
Om du er usikker og ønsker en proffesjonell vurdering av ditt inneklima, kan vi utføre dette.

 

RISIKOFAKTORER I INNEKLIMAET

 • Luktproblem og muggvekst
 • avgasser fra kjemiske stoff i bygningsmaterialer
 • maling og andre impregneringsprodukt
 • svevestøv – høy partikkelforurensning
 • radon
 • husstøvmidd og dyreallergener

 

SYKDOMMER OG PLAGER SOM BLIR PÅVIRKET AV DÅRLIG INNEKLIMA ER I FØLGE RAPPORTEN:

 • irritasjon i hud og slimhinner
 • hodeverk og luktplager
 • Luftveisykdommer og allergiske reaksjoner i luftveiene som allergi, astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

 

I NOEN TILFELLER KAN ENKELTE INNEKLIMAFORHOLD HA BETYDNING FOR:

 • forverring av luftveisinfeksjoner
 • hjerte- og karsykdommer
 • kreft

(kilde: Folkehelseinstiuttet)

 

GENERELLE TJENESTER

 • Muggsoppmåling
 • En del av kartleggingen av soppskader
 • Måling av CO², temperatur og relativ fuktighet (RF)
 • Skoler, barnehager og offentlige bygninger.
 • VOC: Måling av flyktige organiske gasser
 • Parafinskader og annen luktproblematikk
 • Partikkeltelling
 • Kontorer med mye papirer og lignende

 

MILJØTEKNIKK AS HAR LANG ERFARING INNENFOR DETTE OMRÅDET, OG KAN BISTÅ MED HELE PROSESSEN MED BEDRING AV DITT INNEKLIMAET.